Go to main audio page

Sochii WBO guyyoota 4n kanaa as: Lixa Oromiyaa keessatti

VIO

WBOn daangaa to’annoo isaa babal’ifachuutti fufe

WBOn Magaalotaa fi Onoota Oromiyaa to’annoo ofii jala galchuu itti-fufee jiraachuu. Haaluma kanaan, Magaalaa Gimbiin alatti, Onoonnii fi Magaalonni Konyaa Lixa Wallaggaa jala jiran irra-jireessi, akkasumas, Onoonni baadiyyaa Magaalaa Naqamtee jala jiran muraasni to’annoo WBO jala galfamuu.

Bakkeewwan to’annoo ofii jala galchaa jiru hunda keessattiyyuu, WBOn, dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo, akkasumas, barbaachisummaa Qabsoo Hidhannoo fi deggersa WBO irratti uummata isaaf hubannoo kennaa fi caasaa bulchiisaa diriirsaa jiraachuu.

Odeessa biraan, ogeessi (abukaattoo) seeraa Obbo Abduljabbaar Huseen, Roobii kaleessaa (Hagayya 11, 2021) Magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefaman. Ogeessi seeraa Obbo Abduljabbaariin itti-dhiheenyaan beekan tokko, ajjeechaa kana duuba harki qaamota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa jiraachuu akka hin oolle RSWO’tti himanii jiru.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa