Go to main audio page

Sagantaa SWO Kamisa Hagayya 5, 2021

Dr. Gammachiis Moosisaa

Dhimma ajjeechaa Dr. Gammachiis Moosisaa irratti raawwatamee

Oromtichi Gammachiis Moosisaa jedhamu, Dooktara fayyaa Hospitaala Riiferaalaa Soorgaa (Naqamtee) kan ta'ee fi sirna gaa'elaa isaa Dilbata Hagayya 1, 2021 kan raawwate, Kibxata Hagayya 3, 2021 ajjeefamuun reeffi isaa Magaalaa Naqamtee iddoo Soorgaa jedhamuun waamamutti bakkeetti gatamuu.

Sochii fi tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booroo

Haala sochii fi tarkaanfilee WBO’n Zoonii Kibbaa tibbana fudhachaa jiru, akkasumas, dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo giddu-gala godhachuun, marii Dubbi-himaa WBO Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Boorataa Abbaa Biyyaa waliin taasifame.