Tarkaanfii WBO: qabeenya aangawoota MKII irratti

Tarkaanfiin qabeenya diinaa irratti, Konyaa Gujii Bahaa keessatti, WBO’n fudhatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.

Haaluma kanaan, qabeenyaaleen (midhaan) aangawoota MKII, kanneen tooftaa shiraa fayyadamuun, midhaan nyaataa dhaabbilee mit-mootummaa garaagaraa irraa gargaarsa uummataaf ergaman gara qabeenya matayyaatti naanneffamuun dhuunfataman WBO’n to’atamuun uummataaf qoodamuu.

Qabeenyaalee hannaa fi shiraan horataman, kanneen bakkeewwan itti uummataaf qooduun mijataa hin tanetti argaman immoo barbadeessuun wal-qabatee, kuusaan midhaanii Bulchaa Ona Liiban, Obbo Mohammad Nuuraa Areeroo, kan Magaalaa Nageellee Booranaa keessatti argamu, Kibxata Fuulbana 7, 2021 gubamuu.


Yaalii maqaa WBO xureessuuf taasifamu

Saamichi hattoota MKII'n ijaaramanii, WBO maqaa yakkuuf WBO of-fakkeessanii Konyaa Lixa Wallaggaa keessa socho'aniin qabeenya Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee itti-fufee jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Kamisa Fuulbana 16, 2021

Sagantaa Kibxata Fuulbana 14, 2021

Sagantaa Dilbata Fuulbana 12, 2021

Sagantaa Kamisa Fuulbana 9, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa