Tarkaanfii WBO: Buufatni Poolisii Humna Addaa Oromiyaa fi buufatni filannoo MKII Konyaa Salaalee, Ona Kuyyuu, Ganda Darroo Xaaxessaa jedhamu keessatti argaman, tarkaanfii WBO’n irratti fudhateen barbadeeffamuu;

Haaluma wal-fakkaatuun, Lixa Oromiyaa, Baha Wallaaggaatti ammoo, Abbaan diinagdee waraana MKII izzii Lixaa, Koloneel Darajjee Sayifee jedhamu ajjeefamuu.