Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Fuulbana 1, 2019

Manneen Jireenyaa Oromootaa Magaalaa Dirree Dhawaa kanneen Dhibbaan Lakkaa'aman, Humnoota MKIX Bulchiinsa Magaalattiin Bobbaafamaniin Diigamuun, Oromoonni Baay'inaan 2000 ol ta'an Badhee'rratti Hambifaman | Oromoonni Gannoota Muraasa dura Baha Oromiyaa'rraa ka'uun Konyaa Bunnoo Beddellee keessa Qubatanii turan, Si'ana Magaalaa Jimmaa keessa'tti Gadadoo Hamaaf Saaxilamuun Danuunsaanii Dhukkubsachaa, Danuunis Du'aa Jiraachuu

Comment (1) Hits: 89

RSWO - Hagayya 29, 2019

Ajjeechaa suukanneessaa, Magaalaa Danbii Dolloo keessa'tti, galgala edaa Oromticha tokko'rratti RIX'n raawwatame | Oromoonni Mooraa Leenjii Poolisii Sanqallee keessa'tti hidhamanii dararamuun eelaafi beelaan hubaman danuun wal'aansa dhorkamanii jiraachuu | Ajjeechaaniifi barbadeeffamni qabeenya Oromootaa'rra'tti RIX'n raawwatamu, Konyaa Gujii Lixaa keessa'tti Daran hammaatee jiraachuu

Comment (2) Hits: 375

 RSWO - Hagayya 25, 2019

Ibsa Ministeerri Barnootaa Impaayera Xoophiyaa tibbana dhimma imaammata barnootaa impaayerattii ilaalchisuun kenne'rratti fuulleffachuun, marii Hayyuufi Qorataa Afaanii Dr. ALAMUU HAAYILUU waliin taasifne.

Comment (7) Hits: 240

RSWO - Hagayya 22, 2019

Dararaafi ajjeechaan RIX'n Oromoota Lixaafi Kibba Oromiyaa'rratti raawwatamu daran hammaachuu'rraa kan ka'e, Oromoonni danuun qe'eefi qabeenya'saaniirraa gara bosonaafi fira halaalaa'tti baqachaa jiraachuu

Comment (2) Hits: 119
Name:
Email: