Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Onkoloolessa 10, 2019

Marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Lixaa Jaal RABBIRRAA waliin, dhimma yeroo'rratti taasifne | Caccabsamuu Siidaa Irreecha Hora Finfinnee keessaa Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa kan harka qabu ta'uu. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 83

 

 

RSWO - Onkoloolessa 6, 2019: Lola Poolisootaafi Hidhattoota Mootummaa Naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo'rratti Geggeeffamaa jiru | Dararaa Poolisoota MKIX'n, Oromoota Irreeffannaaf Bobba'anirratti Tibbana Raawwatame. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (2) Hits: 74

RSWO - Onkoloolessa 4, 2019

Dhaanicha, saamicha, dararaafi hidhaa Oromoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa'rraa ka'uun, Irreeffannaaf gara Magaalaa Finfinnee'tti seenaa jiran irratti, loltoota MKIX'n guyyaa har'aa raawwatamaa oole.
As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 73

RSWO - Onkoloolessa 3, 2019

Tarkaanfilee WBO'n, RIX irratti tibbana fudhateefi injifannoolee inni galmeesse ilaalchisuun, marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Bahaa_Jaal Magarsaa waliin taasifne | Gochaa hammeenyaa RIX'n, Oromticha Lixa Oromiyaa, Magaalaa Gimbii'rratti raawwatame. As tuquudhaan, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.

Comment (1) Hits: 83
Name:
Email: