Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Hagayya 29, 2019

Ajjeechaa suukanneessaa, Magaalaa Danbii Dolloo keessa'tti, galgala edaa Oromticha tokko'rratti RIX'n raawwatame | Oromoonni Mooraa Leenjii Poolisii Sanqallee keessa'tti hidhamanii dararamuun eelaafi beelaan hubaman danuun wal'aansa dhorkamanii jiraachuu | Ajjeechaaniifi barbadeeffamni qabeenya Oromootaa'rra'tti RIX'n raawwatamu, Konyaa Gujii Lixaa keessa'tti Daran hammaatee jiraachuu

Comment (2) Hits: 409

 RSWO - Hagayya 25, 2019

Ibsa Ministeerri Barnootaa Impaayera Xoophiyaa tibbana dhimma imaammata barnootaa impaayerattii ilaalchisuun kenne'rratti fuulleffachuun, marii Hayyuufi Qorataa Afaanii Dr. ALAMUU HAAYILUU waliin taasifne.

Comment (7) Hits: 268

RSWO - Hagayya 22, 2019

Dararaafi ajjeechaan RIX'n Oromoota Lixaafi Kibba Oromiyaa'rratti raawwatamu daran hammaachuu'rraa kan ka'e, Oromoonni danuun qe'eefi qabeenya'saaniirraa gara bosonaafi fira halaalaa'tti baqachaa jiraachuu

Comment (2) Hits: 156

Basaasaan, WBO fi Uummata Oromoo Basaasuuf OPDO'n Gara Lixa Oromiyaa'tti Bobbaaste Tokko To'annoo WBO jala Seene | Guyyaa Har'aa, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Gaawoo Qebbee Keessa'tti, Oromoonni 3 RIX'n Ajjeefaman

Comment (2) Hits: 150