Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Fuulbana 12, 2019

KONYAA HORROO GUDURUU KEESSA'TTI MAANGUDDOON OROMOO, OBBO BIRRUU WAYYEESSAA, ILMA ISAANII BADHAASAA BIRRUU WALIIN, RIX'n HIDHAMANII DARARAMAA JIRAACHUU; AKKASUMAS, GOCHAAN HAMMEENYAAFI GUDEEDDAAN SHAMARRANIIFI HAWWAN OROMOO'RRATTI RIX'n RAAWWATAMAA JIRAACHUU | GIDDU-GALA OROMIYAA, ONA GINCII KEESSA'TTI. QEERROO DANUUN, RAGAA SOBAATIIN MANA HIDHAATTI DARBAMAA JIRAACHUU. RSWO sagalee qofaan caqasaa

Comment (4) Hits: 97

RSWO - Fuulbana 8, 2019

Cufamuu Manneen Hidhaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa Ilaalchisuun Olola  Afaanfajjii Oofamaa Jirurra'tti Yaada Oromootaa

 

Comment (7) Hits: 108

RSWO - Fuulbana 5, 2019

Lixa Oromiyaa, Magaalaa Gimbii keessa'tti, Abbaan Torbee Basaasaa MKIX Tokko'rratti Tarkaanfii Fudhachuu | Murtii Ministeerri Barnootaa Impaayera Xoophiyaa Dhimma Hatamuu Qormaata Kutaa 12fi Haala Seensa Yuunbarsitii'rratti Murteesse Ilaalchisuun, Yaada Hayyuu

Comment (1) Hits: 140

RSWO - Fuulbana 1, 2019

Manneen Jireenyaa Oromootaa Magaalaa Dirree Dhawaa kanneen Dhibbaan Lakkaa'aman, Humnoota MKIX Bulchiinsa Magaalattiin Bobbaafamaniin Diigamuun, Oromoonni Baay'inaan 2000 ol ta'an Badhee'rratti Hambifaman | Oromoonni Gannoota Muraasa dura Baha Oromiyaa'rraa ka'uun Konyaa Bunnoo Beddellee keessa Qubatanii turan, Si'ana Magaalaa Jimmaa keessa'tti Gadadoo Hamaaf Saaxilamuun Danuunsaanii Dhukkubsachaa, Danuunis Du'aa Jiraachuu

Comment (1) Hits: 123