Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Fuulbana 26, 2019

Tarkaanfii hammeenyaa, gurmuun Saatanaawu jedhamu, lubbuufi qabeenya Oromoota Magaalaa Dirree Dhawaa'rratti fudhachaa jiru | Giddu-gala Oromiyaa, Magaalaa Finfinneefi naannawa san keessaa Oromoonni danuun ukkaamfamaa jiraachuu.Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuuf as tuqaa.

Comment (7) Hits: 365

RSWO - Fuulbana 22, 2019

Ajjeechaa suukanneessaa Qeerroo Oromoo, Gammachuu Gaaromsaa irratti, Lixa Oromiyaa, Ona Aayiraa keessa'tti, Raayyaa Ittisaa Xoophiyaafi Milishoota gandaan raawwatame | Konyaa Arsii Lixaa keessatti, reebicha Aadde Saartuu Bakkalchaa'rratti Deggertoota Jaarmiyaa Warraaqsa Biyyoolessaa Amaaraan raawwatame. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuuf iddoo kana tuqaa.

Comment (13) Hits: 144

RSWO - Fuulbana 19, 2019

Marii Hayyuu Oromoo Dr. ITTAANAA HABTEE waliin, Dhimma Oromoofi Oromiyaa'rratti Taasifne. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasaa

Comment (6) Hits: 86

RSWO - Fuulbana 15, 2019

Dararaa Hamaa Oromoota Mooraa Leenjii Poolisootaa Sanqallee Keessatti Hidhamanii Jiran'rratti Raawwatamaa Jiru | Magaalaa Buraayyuu Keessatti Qeerroofi Qareen Oromoo Danuun Gara Mana Hidhaatti Guuramaa Jiraachuu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasaa

Comment (0) Hits: 88