Logo Paypal Bckgrnd 3

 

 

RSWO - Onkoloolessa 6, 2019: Lola Poolisootaafi Hidhattoota Mootummaa Naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo'rratti Geggeeffamaa jiru | Dararaa Poolisoota MKIX'n, Oromoota Irreeffannaaf Bobba'anirratti Tibbana Raawwatame. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (2) Hits: 93

RSWO - Onkoloolessa 4, 2019

Dhaanicha, saamicha, dararaafi hidhaa Oromoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa'rraa ka'uun, Irreeffannaaf gara Magaalaa Finfinnee'tti seenaa jiran irratti, loltoota MKIX'n guyyaa har'aa raawwatamaa oole.
As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 87

RSWO - Onkoloolessa 3, 2019

Tarkaanfilee WBO'n, RIX irratti tibbana fudhateefi injifannoolee inni galmeesse ilaalchisuun, marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Bahaa_Jaal Magarsaa waliin taasifne | Gochaa hammeenyaa RIX'n, Oromticha Lixa Oromiyaa, Magaalaa Gimbii'rratti raawwatame. As tuquudhaan, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.

Comment (1) Hits: 103

RSWO - Fuulbana 29, 2019

Lixa Oromiyaa, Ona Gullisoo keessatti, ajjeechaa Oromoota Ayyaana Ammas-qalaa ayyaaneffachuuf ba'anirratti, guyyaa kaleessaa, RIX'n raawwatame | Gochi hammeenyaa, Oromoota Kibba Oromiyaa, Gujii Lixaa'rratti RIX'n raawwatamu akkaan hammaattee, itti fufee jiraachuu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuuf as tuqaa.

Comment (7) Hits: 95