Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Onkoloolessa 20, 2019

Yaalii Ajjeechaa, Aadde KADIJJAA GIIROO ROOBAA (Miseensa Gumii Sabaa ABO) Irra'tti Humnoota MKIX'n Aggaamame. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (10) Hits: 128

RSWO - Onkoloolessa 17, 2019

Konyaa Baalee, Magaalaa Gindhiir keessa'tti, Qeerroon Oromoo tokko, guyyaa kaleessaa humnoota Habashootaan Ajjeefamuu | Oromoonni Konyaa Koonsoo keessa jiraatan Afaan Oromoon barachuufi MNO jala buluuf gaaffii gaafataniin wal-qabatee dhukaasa itti banameen, Oromoonni 21 ol-ta'an ajjeefamuu; akka hin awwaalamnes taasifamuu. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 73

RSWO - Onkoloolessa 13, 2019

Qeerroofi Qarreen Oromoo, baay'inaan 270 ol ta'an, guyyaa har'aa Irreecha Malkaa ATEETEEtii utuu deebi'aa jiranii, tikoota mootummaa koloneeffataa impaayera xoophiyaan qabamuun hidhamanii jiraachuu | Guma-baas_(Miseensa WBO kan tureefi, sossobbii koree teekiniikaatiin gowwoomfamee hidhannoo hiikkatee kan gale)_torbee darbe keessa, humnoota MKIX'n ajjeefamuu. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 87

RSWO - Onkoloolessa 10, 2019

Marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Lixaa Jaal RABBIRRAA waliin, dhimma yeroo'rratti taasifne | Caccabsamuu Siidaa Irreecha Hora Finfinnee keessaa Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa kan harka qabu ta'uu. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Comment (1) Hits: 110