Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Onkoloolessa 29, 2019

Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaafi Yuugozlaaviyaa durii gidduu jiru, akkasumas, hireen Xoophiyaa eeggatu hiree Yuugozlaaviyaa durii mudate ta'uu ilaalchisuun, marii Hayyuu Oromoo Prof. ASAFFAA JAALLATAA waliin taasisne. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu.

Comment (1) Hits: 75

RSWO - Onkoloolessa 27, 2019

Marii Dr. Gizaachoo Teessoo waliin, haala yeroo Oromoofi Oromiyaa'rratti taasisne | Warraaqsa alana Magaalotaafi Gandoota Oromiyaa danuu keessa'tti finiinaa jiruun wal-qabatee, Magaalaa Adaamaa keessatti qofa, Qeerroowwan Oromoo 26 ol ta'an wareegamuufi, kanneen 100 ol ta'animmoo madaa'uu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu.

Comment (0) Hits: 70

RSWO - Onkoloolessa 24, 2019

Marii Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal MARROO waliin, dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa'rratti, akkasumas, sochii WBO irra'tti taasisne. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu.

Comment (1) Hits: 737

RSWO - Onkoloolessa 23, 2019

Warraaqsi gannoota danuuf Qeerroofi Qarree Oromoon adeemsifamaa turee, afaanfajjii diimokiraasii kijibaatiin ganna tokkoo oliif qaabanaa'ee ture, bifa haarayaan deebi'ee dho'uu | Magaalaa Innaangoo keessa'tti barsiisaan Oromoo tokko RIX'n ajjeefamuu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu.

Comment (3) Hits: 82