Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Fuulbana 8, 2019

Cufamuu Manneen Hidhaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa Ilaalchisuun Olola  Afaanfajjii Oofamaa Jirurra'tti Yaada Oromootaa

 

Comment (7) Hits: 50

RSWO - Fuulbana 5, 2019

Lixa Oromiyaa, Magaalaa Gimbii keessa'tti, Abbaan Torbee Basaasaa MKIX Tokko'rratti Tarkaanfii Fudhachuu | Murtii Ministeerri Barnootaa Impaayera Xoophiyaa Dhimma Hatamuu Qormaata Kutaa 12fi Haala Seensa Yuunbarsitii'rratti Murteesse Ilaalchisuun, Yaada Hayyuu

Comment (1) Hits: 71

RSWO - Fuulbana 1, 2019

Manneen Jireenyaa Oromootaa Magaalaa Dirree Dhawaa kanneen Dhibbaan Lakkaa'aman, Humnoota MKIX Bulchiinsa Magaalattiin Bobbaafamaniin Diigamuun, Oromoonni Baay'inaan 2000 ol ta'an Badhee'rratti Hambifaman | Oromoonni Gannoota Muraasa dura Baha Oromiyaa'rraa ka'uun Konyaa Bunnoo Beddellee keessa Qubatanii turan, Si'ana Magaalaa Jimmaa keessa'tti Gadadoo Hamaaf Saaxilamuun Danuunsaanii Dhukkubsachaa, Danuunis Du'aa Jiraachuu

Comment (1) Hits: 66

RSWO - Hagayya 29, 2019

Ajjeechaa suukanneessaa, Magaalaa Danbii Dolloo keessa'tti, galgala edaa Oromticha tokko'rratti RIX'n raawwatame | Oromoonni Mooraa Leenjii Poolisii Sanqallee keessa'tti hidhamanii dararamuun eelaafi beelaan hubaman danuun wal'aansa dhorkamanii jiraachuu | Ajjeechaaniifi barbadeeffamni qabeenya Oromootaa'rra'tti RIX'n raawwatamu, Konyaa Gujii Lixaa keessa'tti Daran hammaatee jiraachuu

Comment (2) Hits: 357