Logo Paypal Bckgrnd 3

Gocha hammeenyaa RIX, poolisootaafi garee habashootaan, Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti raawwatamaa jiru... Read full article»

Marii Qondaala Gameessa WBO, Jaal JOOTEE waliin taasifneefi Dhimma barattoota Oromoo Yuunbarsitii Mattuu... Kurfii keenya kana guutuu isaa caqasaa»

Oromoo gosaafi kutaan qooduuf Shira diinni xaxeen, walitti bu'iinsa Oromoo Karrayyuufi Arsii gidduutti uumamee jiru furuuf hirmaannaan Uummata Oromoo maraa akkaan barbachisaa ta'uu...Read More »