Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Sadaasa 17, 2019

Marii Dubbi-himaa WBO Konyaa Lixaa, Jaal BILISUMMAA GUUTAA waliin taasifne | Barattoonni Oromoo Y. Waldayaa, mootummaan akka gara mana warra isaaniitti isaan deebisuuf deddeebisanii gaafatanillee, deebii kan hin argatin ta'uu. Tamsaasota RSWO sagalee qofaan caqasuuf hidha kana tuqaa.

Comment (0) Hits: 156

RSWO - Sadaasa 14, 2019

Oromoonni Magaalaa Dirree Dhawaa, garee 'Saatanaawu' jedhamuufi RIX'n dhaanamuu; manneen jireenyaa'saaniis gubamuu | Gochi hammeenyaa barattoota Oromoo Yuunbarsitii Waldayaa irratti Dilbata darbe raawwatamuu eegale, guyyaa har'aas itti fufuun, barattoonni Oromoo dhaanaman. Tamsaasota RSWO sagalee qofaan caqasaa.

Comment (0) Hits: 128

RSWO - Sadaasa 12, 2019

Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Waldayaatti Dilbata darbe ajjeefaman keessaa, sirni awwaalchaa barataa Hasan Amiin, Konyaa Baalee, Ona Gindhiir keessatti guyyaa har'aa raawwatame | Barattoonni Yuunbarsitii Waldayaa, ammallee haala rakkisaa keessa jiraachuu | Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo, Magaalaa Muggii keessatti, Qeerroon Oromoo tokko, halkan edaa mana hidhaa keessaa fuudhamuun RIX'n ajjeefamuu | Barattoonni Manneen Barnootaa Sad. 1ffaafi Sad. 2ffaa Incinnii, gocha hammeenyaa Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Waldayaa irratti, Dilbata dheengaddaa'rraa eegaluun raawwatamaa jiru balaaleffachuun, hiriira mormii geggeessaa oolan. Tamsaasota RSWO sagalee qofaan caqasaa.

Comment (0) Hits: 156

RSWO - Sadaasa 10, 2019

Ajjeechaa Suukanneessaa Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Waldayaa irratti, poolisoota mooraa yuunbarsitichaa, Humnoota addaa Mootummaa Naannoo Amaaraa, akkasumas, barattootaafi hawaasa naannichaan, guyyaa kaleessaafi har'aa raawwatame | Hidhaa, dararaa, mancaafama qabeenyaafi kolaafama Oromoota Lixa Tuulamaa, Ona Ada'aa Bargaa'rratti, humnoota MKIX'n raawwatamaa jiru. RSWO sagalee qofaan caqasaa.

Comment (12) Hits: 179