Logo Paypal Bckgrnd 3

RSWO - Sadaasa 24, 2019

Haala Barattoonni Oromoo, guyyoota sadan kana, Yuunbarsitii Finfinnee'rraa hidhaman keessa jiran | Konyaa Gujii Lixaa, Onoota garaagaraa Keessatti, RIIX Oromoota danuu hidhee dararuun, horii isaanii ooffachaa, manaafi qabeenya isaaniis gubee barbadeessaa jiraachuu | Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo keessatti, torban kana keessa, Oromoonni 6 RIIX'n ajjeefamuu. Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophiilee keenya sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (1) Hits: 940

RSWO - Sadaasa 23, 2019

Marii Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBIRAAHIM waliin, dhimma QBO fi haala siyaasaa si'ana Impaayera Xoophiyaa keessatti mul'achaa jiru'rratti taasifne. Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophiilee keenya sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (0) Hits: 127

RSWO - Sadaasa 21, 2019

Lixa Oromiyaa, Ona Mana-Sibuu keessatti, bishaaniifi bosonni RIX'n summeeffamuun, namniifi bineeldonni rakkoo fayyaaf saaxilamaa jiraachuu | Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Dabirataaboritti baratan danuun, nyaata summeeffame nyaachifamuun, dhibeef saaxilamanii jiraachuu | Lixa Oromiyaa, Ona Qondaalaa keessatti, Qeerroon Oromoo 5, haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuuf hidha kana tuqaa.

Comment (0) Hits: 137

RSWO - Sadaasa 19, 2019

Barattoonni Oromoo, Yuunbarsitii Baahir Daariifi Dabrataabor, hidhattoota, barattootaafi Uummata Amaaraatiin dararamaa jiraachuu | Dararaa Barattoota Oromoo Yuunbarsitiilee Naannoo Amaaraatti baratan irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun, mormiin guddaan Lixa Shaggar, Ona Ada'aa Bargaatti adeemsifamuu. Kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuuf hidha kana tuqaa.

Comment (0) Hits: 140