Logo Paypal Bckgrnd 3

• Lixa Oromiyaa, Ona Gullisoo keessatti, shamarran Oromoo lama (2) dhibamanii, wal'aansa argachuuf gara buufata fayyaa dhaqanii utuu gara mana ofiitti deebi'aa jiranii, karaatti, miseensota Raayyaa Ittisaa Impaayera Xoophiyaa afuriin (4) dirqisiifamuun, gudeeddaan irratti raawwatame.

• Saamichi qabeenyaa, buqqifamniifi duguuggaan sanyii, humnoota Mootummaan Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa hidhachiisee bobbaaseen, Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran jabaatee itti fufuun, Oromoonni Konyaa Gujii Lixaafi Bahaa danuun, maatii guutuudhaan gara mana hidhaatti guuramaa jiraachuu; danuunis qe'ee isaanii'rraa buqqufamaafi qabeenyi isaanii saamamaa jiraachuu dubbatan, Oromtichi Konyaa Gujii Lixaa'rraa bilbilaan RSWO'f odeeffannoo kennan tokko.

Guutuu odeeffannoo kanaa viidiyoo / sagalee armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa.


 

Comment (0) Hits: 597

 

Marii Ittaanaa Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa, Jaal GAMMACHUU ABBOOYYEE waliin, Dhimma QBO, Sochii WBO, akkasumas, Shira ykn Afaanfajjii QBO Gufachiisuuf Qaamota Garaagaraan Adeemsifamaa jiru ilaalchisuun taasifne.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (1) Hits: 396

RSWO - Sadaasa 28 , 2019: Ona Laaloo Assaabii, Magaalaa Innaangoo keessatti, RIX Abbaa qabeenyaa Oromoo tokko ajjeesuun, Abbaa Torbeetti qabachuuf yaalaa jiraachuu | Gochi hammeenyaa RIX'n Uummata Oromoo'rratti raawwatamu, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Innaangoo keessatti daran hammaatee jiraachuu.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (0) Hits: 564

RSWO - Sadaasa 26, 2019: Ona Anfilloo, Magaalaa Muggii keessatti, RIIX Qeerroo Oromoo tokko ajjeesuun, hiriyaansaa'mmoo reeffa isaa baatee magaalaa keessa akka naanna'u dirqisiisuu | Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Dabrabiraan, roorroo dheessuun gara Oromiyaatti osoo imalaa jiranii, hidhattoota Naannoo Amaaraan ukkaamfamuu | Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Finfinnee baay'inaan 350 ol ta'an guyyaa kaleessaa Yuunbarsitii'rraa qabamuun bakka hin beekamnetti hidhamuu.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (0) Hits: 264