Logo Paypal Bckgrnd 3

Labsii Yeroo muddamaa Oromoota Kibbaafi Lixa Oromiyaa'rratti, baatiilee 11 dura labsamee, hanga ammaatti fufee jiru hordofuun, waraana mootummaan impaayerattii gamasitti bobbaaseen: akka waliigalaatti, hidhaa, dararaa, saamicha ykn barbadeeffama qabeenyaafi duguuggaa sanyii hawaasa Oromoo irratti; addatti ammoo, gudeeddaafi roorroo Hawwan fi Shamarran Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun, Hayyuu Oromoo, dhimma kana dhiheenyatti beekan tokko waliin marii bal'aa taasifnee jirra. Guutuu marii keenyaa viidiyoo armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa; Jaallan keessaniifis qoodaa.

Comment (0) Hits: 478

• Konyaa Gujii Lixaa, Ona Galaana Abbayyaa, Ganda Biyyoo jedhamu keessatti, gudeeddaa haadha Oromoo (deessuu ilmaan afurii) tokko'rratti Raayaa Ittisaa Xoophiyaa sagal (9) ta'aniin raawwatameen, hubamni jabaan Aayyoo irra ga'e, lubbuu isheefi kan daa'ima ishee (ji'a lamaa) galaafate.

• Lubni Oromoo tokko (Luba Ittafaa kan jedhaman), Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Gaawoo Qebbee keessatti RIXn mana jireenyaa isaan'rraa butamanii, gara biraa'tti geeffamuun, guyyoota 6'f erga gidirfamanii booda, gara ganda isaaniitti deebifamuun ajjeefamanii reeffi isaanii badhee'rratti argamuu.

Mudde 12, 2019

Comment (1) Hits: 361
Summii RIXn Summeeffamuu Barattoota M/B Qophaa'inaa Innaangoo | Marsaa 2ffaaf kan raawwatame

• Faalama summii Raayyaa Ittisaa Xoophiyaan yeroo lammaffaaf kutaalee barnootaa Mana Barumsaa Qophaa'inaa Innaangoo keessatti raawwatameen, Barattoonni Oromoo 36 ol ta'an dhibee hamaaf saaxilamanii jiraachuu
• Barattootni Oromoo Yuunbarsitii Wallaggaa danuun; RIX, Poolisota Federaalaafi Kora Bittinneessaa Oromiyaan dhaanamuufi gidirfamuu; kanneen 6 ta'anis ukkaamfamanii hidhamuu.

Mudde 11, 2019

Comment (0) Hits: 476
Barataan Oromoo tokko Y. Waldayaatti ajjeefamuu | Barattoonni Oromoo Y. Wallaggaa Barnoota dhaabuu

• Barataan Oromoo ADII WAAQOO jedhamu, guyyaa kaleessaa, Poolisoota Addaa Naannoo Amaaraatiin Yuunbarsitii Waldayaa keessatti ajjeefamuu;
• Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Wallaggaa, hanga rakkoon Barattoota Oromoo Yuunbarsitiilee Naannoo Amaaraa'tti baratan irra ga'aa jiru furmaata argatuuufi, hanga dararaafi ajjeechaan humnoota Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa hidhachiisee bobbaaseen Oromoo Lixaafi Kibba Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru dhaabbatutti, barnoota dhaabanii kan jiran ta'uu.

Mudde 8, 2019

Comment (0) Hits: 365