Logo Paypal Bckgrnd 3

Yuunbarsitii Jimmaa irraa Barattoonni Oromoo ari'amaa jiraachuu | WBOn kaambii Loltoota MKIX irratti tarkaanfii fudhachuu...

Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Jimmaa, lakkoofsaan 13 ta'an barnoota'rraa ari'aman | WBOn RIX irratti tarkaanfii fudhate
Tarkaanfii tibbana Loltoota MKIX irratti fudhatameen injifannoo boonsaan galmeeffamuu himan Ajajaan WBO Konyaa Gujii Bahaa.
Araarri WBO fi MKIX gidduutti taasifamuuf jedhamu olola ta'uu dubbatan, Dubbi-himaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal BILISUMMAA GUUTAA

WBO fi MKIX gidduutti araarri taasifamuufi jedhamuun, olola tibbana oofamaa jiru ilaalchisuun, marii Dubbi-himaa WBO Zoonii Lixaa, Jaal Bilisummaa Guutaa waliin taasifne... Mootummaan dhugumatti araara buusuuf kan fedhii qabu yoo ta'e, dhimma araaraa kaasuun dura, haal-dureewwan guutuu qabu jechuun, ulaagaalee Hooggantoonni WBO ji'oota 11 dura, yeroo mootummaan koree teekiniikaa shiraan ijaaree, maqaa araaraatiin gama WBOn jirutti bobbaasee ture dhiheessan kan hin guutamin ta'uu kaasanii yaadachiisuun, ammas aangawoonni mootummaa dhimma sana utuu hin kaasin, akka waan araaraaf haalli mijaa'ee jiruutti dubbii isaan dubachaa jiran, olola ta'uu ibsan. Kanaafuu, Araara jedhamu kana WBOn kan quba hin qabne ta'uufi Uummanni Oromoos olola kanaan afaanfajjaa'uu akka hin qabne dhaammatan, Jaal Bilisummaan.

 Guutuu marii keenyaa viidiyoo armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa 

Comment (0) Hits: 211