Logo Paypal Bckgrnd 3

Cufamuu yuunbarsitichaa hordofuun, barattoonni Oromoo gara maatii ofiitti imalaa turan 14, balaa konkolaataan lubbuu dhaban.

Daraaraafi Ajjeechaa Barattoota Oromoo yuunbarsitiilee mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti argamanitti baratan irratti, hidhattoota mootummaa naannichaan, akkasumas, barattootaafi hawaasa naannichaan raawwatamaa jiruuf mootummaan furmaata haakennuuf, gaaffii Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Wallaggaa ji'a tokkoo oliif karaa nagaan gaafachaa turaniif deebii kallattii kennuu mannaa, Yuunbarsitiiin Wallaggaa cufamuun, barattoonni akka geggeeffaman jechuun murtii bulchitoonni yuunbarsitichaa tibba darbe murteessan hordofuun, barattoonni Oromoo Yuun. Wallaggaa'rraa, gara qe'ee maatii ofiitti imalaa turan 14 balaa konkolaataa, Mudde 31, 2019 isaan mudateen lubbuunsaanii darbuu; kanneen hafanis miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuu - Balaa qaqqabe kana duuba iccitiileefi shiroonni akkamii jiraachuu akka malan; Uummanni Oromoos maal gochuu akka qabu... Odeeffannoo Barataa Oromoo Yuun. Wallaggaa tokko'rraa odeeffanne guutuu viidiyoo armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation