Logo Paypal Bckgrnd 3

Oromoo Maccaa, Gujiifi Booranaatiif sagalee ta'uun, Uummanni Oromoo marti guyyaa boriirraa eegaluun guutuu Oromiyaa keessatti duula lagannaa gabaafi warraaqsa abbaa biyyummaa akka finiinsuuf, Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha taasise... Read full article»

Ajjeechaafi Barbadeeffamni Qabeenyaa Oromoo Maccaafi Gujii irratti RIX'n Raawwatamu, Tibba kana Daran Hammaatee Jiraachuu..... Read full article»

Hiririra mormii DC'tti adeemsifame (2020-01-24)

Hiriirri mormii, duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti MKIX'n raawwatamaa jiru balaaleffachuuf, akkasumas, mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf, Jaarmayaa Hawaasa Oromoo Washington DC'n qindaa'e, guyyaa har'aa (Amajji 24, 2020) Magaalaa Washington DC'tti, adeemsifamaa oole..... Read full article»

Duguuggaa Sanyii Uummata Oromoo irratti, MKIX'n raawwatamaa jiru balaaleffachuuf, akkasumas, mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf, guyyaa borii (Amajji 24, 2020) ganama sa'atii 9:30 irraa eegaluun, Magaalaa Washington DC'tti hiriirri mormii adeemsifamuuf haal-dureen xumuramee jiraachuu.... Read full article»