Logo Paypal Bckgrnd 3

Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Sadaasa 28 , 2019: Ona Laaloo Assaabii, Magaalaa Innaangoo keessatti, RIX Abbaa qabeenyaa Oromoo tokko ajjeesuun, Abbaa Torbeetti qabachuuf yaalaa jiraachuu | Gochi hammeenyaa RIX'n Uummata Oromoo'rratti raawwatamu, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Innaangoo keessatti daran hammaatee jiraachuu.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found
Name:
Email: