Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Onkoloolessa 3, 2019

Tarkaanfilee WBO'n, RIX irratti tibbana fudhateefi injifannoolee inni galmeesse ilaalchisuun, marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Bahaa_Jaal Magarsaa waliin taasifne | Gochaa hammeenyaa RIX'n, Oromticha Lixa Oromiyaa, Magaalaa Gimbii'rratti raawwatame. As tuquudhaan, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

  • A wired network has some disadvantages when compared to a wireless network, but wireless network is more convenient, especially laptop users, just sign in with password (what can be changed with 192.168.1.1)

    0 Like Short URL:
Name:
Email: